AnN
 
  Home
  คณิตศาสตร์
  ความหมายคณิตศาสตร์
  คณิตศาสตร์ในชีวิประจำวัน
  การให้เหตุผล
  ตรรกศาสตร์
  ประวัติส่วนตัว
  ลิงค์เว็บเพื่อน
ความหมายคณิตศาสตร์

            ทุกคนคงรู้จักคำว่า คณิตศาสตร์ หรือต้องมีการใช้คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันอย่างแน่นอน แต่เชื่อว่าหลายๆคนคงจะไม่ชอบ ในขณะที่อีกหลายคนอาจจะชอบ 
ถึงแม้ว่าคนที่จะชอบวิชาคณิตศาสตร์ในปัจจุบันนี้จะมีจำนวนน้อยลง น้อยลงอย่างมาก และน้อยลงเรื่อยๆก็ตาม  แต่จะมีสักกี่คนที่สงสัยหรืออยากรู้ถึงความหมายของคำว่า คณิตศาสตร์  บางคนอาจบอกว่าไม่จำเป็นต้องรู้ บ้างอาจบอกว่ารู้ไปแล้วได้ประโยชน์อะไร
แต่เชื่อแน่ว่าผู้ที่กำลังอ่านอยู่คงอยากรู้อย่างแน่นอน  ความรู้บางเรื่องถึงแม้ไม่มีประโยชน์ในปัจจุบัน แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าอนาคตจะไม่ได้ใช่ ถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้ใช้แต่ก็ไม่เสียหายอะไรถ้าเราอยากรู้  และตรงความอยากรู้อยากเห็นในเรื่องที่ดีๆนี่
แหละที่ทำให้ความคิดเกิดการพัฒนา
จริงไหม!!! 

            ความหมายของคำว่า คณิตศาสตร์ ได้มีผู้ที่ให้นิยามไว้มากมาย แต่แหล่งข้อมูลแห่งหนึ่งที่น่าสนใจคือ
" วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี " ได้สรุปไว้ค่อนข้างน่าสนใจ ซึ่งขอนำเสนอบางส่วนดังนี้

 1. คณิตศาสตร์ เป็นศาสตร์ที่มุ่งค้นคว้าเกี่ยวกับ โครงสร้างนามธรรมที่ถูกกำหนดขึ้นผ่านทางกลุ่มของสัจพจน์ซึ่งมีการให้เหตุผลที่แน่นอนโดยใช้ตรรกศาสตร์สัญลักษณ์
  และสัญกรณ์คณิตศาสตร์

 2. คณิตศาสตร์เป็นสาขาวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบและโครงสร้าง, การเปลี่ยนแปลง, และปริภูมิ กล่าวคร่าวๆ ได้ว่าคณิตศาสตร์นั้นสนใจ "รูปร่างและจำนวน" เนื่องจากคณิตศาสตร์มิได้สร้างความรู้ผ่าน
  กระบวนการทดลอง บางคนจึงไม่จัดว่าคณิตศาสตร์เป็นสาขาของวิทยาศาสตร์

 3. คำว่า "คณิตศาสตร์" (คำอ่าน: คะ-นิด-ตะ-สาด) มาจากคำว่า คณิต (การนับ หรือ คำนวณ) และ ศาสตร์ (ความรู้ หรือ การศึกษา) ซึ่งรวมกันมีความหมายโดยทั่วไปว่า
  การศึกษาเกี่ยวกับการคำนวณ หรือ วิชาที่เกี่ยวกับการคำนวณ.

 4. คำว่า "คณิตศาสตร์" ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า mathematics มาจากคำภาษากรีก μάθημα (máthema) แปลว่า "วิทยาศาสตร์, ความรู้,
  และการเรียน" และคำว่า μαθηματικός (mathematikós) แปลว่า "รักที่จะเรียนรู้".

 5. ในอเมริกาเหนือนิยมย่อ mathematics ว่า math ส่วนประเทศอื่นๆ ที่ใช้ภาษาอังกฤษนิยมย่อว่า maths

 6. โครงสร้างต่างๆ ที่นักคณิตศาสตร์สนใจและพิจารณานั้น มักจะมีต้นกำเนิดจากวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ และสังคมศาสตร์ โดยเฉพาะฟิสิกส์ และเศรษฐศาสตร์.
  ปัญหาทางคณิตศาสตร์ในปัจจุบัน ยังเกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้ในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และทฤษฎีการสื่อสาร อีกด้วย

 7. คณิตศาสตร์ใช้ตรรกศาสตร์สัญลักษณ์และสัญกรณ์คณิตศาสตร์ ซึ่งทำให้กิจกรรมทุกอย่างกระทำผ่านทางขั้นตอนที่ชัดเจน เราจึงสามารถพิจารณาคณิตศาสตร์ว่า
  เป็นระบบภาษาที่เพิ่มความแม่นยำและชัดเจนให้กับภาษาธรรมชาติ ผ่านทางศัพท์และไวยากรณ์บางอย่าง
  สำหรับอธิบายและศึกษาความสัมพันธ์ทั้งทางกายภาพและนามธรรม.

 8. คณิตศาสตร์ถูกจัดว่าเป็นศาสตร์สัมบูรณ์ โดยจำไม่เป็นต้องมีการอ้างถึงใดๆ จากโลกภายนอก. นักคณิตศาสตร์กำหนดและพิจารณาโครงสร้างบางประเภทสำหรับใช้ในคณิตศาสตร์เองโดยเฉพาะ, เนื่องจากโครงสร้างเหล่านี้
  อาจทำให้สามารถอธิบายสาขาย่อยๆ หลายๆ สาขาได้ในภาพรวม หรือเป็นประโยชน์ในการคำนวณพื้นฐาน

 9. นักคณิตศาสตร์หลายคนทำงานเพื่อเป้าหมายเชิงสุนทรียภาพเท่านั้น โดยมองว่าคณิตศาสตร์เป็นศาสตร์เชิงศิลปะ มากกว่าที่จะเป็นศาสตร์เพื่อการนำไปประยุกต์ใช้ แรงผลักดันในการทำงานเช่นนี้ มีลักษณะไม่ต่างไปจากที่กวีและนักปรัชญาได้ประสบและเป็นสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้.

 10. อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ กล่าวว่า คณิตศาสตร์เป็นราชินีของวิทยาศาสตร์ ในหนังสือ Ideas and Opinions ของเขา

 
   
Advertisement  
   
การเรียนคณิตศาสตร์เป็นสิ่งสำคัญในการเรียนคณิตศาสตร์  
  เรามีความภูมิใจที่ได้เข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครแห่งนี้และได้เข้ามาอยู่ในเอกคณิตศาสตร์ซึ่งเป็นการเรียนที่สำคัญมาก  
การเรียนการสอนคณิตศาสตร์  
  คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่มีหลักการและเหตุผลในการเรียนรู้ จะเรียนคณิตศาสตร์เข้าใจได้ต้องมีความตั้งใจและขยันที่จะเรียนรู้  
อาจารย์ผู้สอนคณิตศาสตร์  
  อาจารย์ผู้สอนคณิตศาสตร์หรือวิชาอื่นๆมีความตั้งใจเดียวกันคือ อยากให้ผู้เรียนได้รับความรู้และเข้าใจในบทเรียนนั้นๆ  
เรียนหนังสือให้เข้าใจ  
  มั่นจด ทบทวนบทเรียน และค้นคว้าหาความรู้เสมอ  
Today, there have been 2 visitors (5 hits) on this page!
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=